Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Najbliższe spotkanie Pokolenia Jana Pawła II

 
Informacja o spotkaniu Pokolenia Jana Pawła II
11 listopada 2007 roku
Stypendyści Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i Ośrodek Akademicki przy kościele św. Anny zapraszają na uroczystą Mszę świętą Pokolenia JP2, która zostanie odprawiona
11 listopada 2007 roku o godz. 19.00 w kościele św. Anny w Warszawie.


Podczas Mszy świętej zaśpiewa Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Zofii Sokołowskiej.

Przed Mszą wykład wygłosi: Maciej Rayzacher.
Temat wykładu: Jan Paweł II – droga do wolności.
Rozpoczęcie: godz. 17:30, Sala Centralnej Biblioteki Rolniczej,
ul. Krakowskie Przedmieście 66

Maciej Rayzacher – aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej im. L. Schillera w Łodzi. Debiutował w Teatrze Nowym w Łodzi w 1960 roku. Współpracował z Kazimierzem Dejmkiem i Januszem Warmińskim.

Był jednym z twórców Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" na warszawskiej Ochocie. Związany z opozycją demokratyczną w okresie PRL; brał udział w pracach Komitetu Obrony Robotników.

Uczestniczył i uczestniczy do dzisiaj w wielu akcjach charytatywnych. Jest zaangażowany w pomoc Polakom na kresach. Służy swoimi kontaktami i talentem podczas prowadzenia koncertów, aukcji; recytacji wierszy etc. Jest współzałożycielem Wspólnoty Chleb Życia opiekującej się bezdomnymi.

Odznaczony medalem Gloria Artis i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zapraszamy!

Opublikowano 30.10.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.