Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Nagranie i zdjęcia z koncertów „Bardziej być”

Można już posłuchać nagrania koncertu, Który odbył się w Filharmonii Narodowej 31 marca 2008.


 

W ramach relacji z koncertów Pokolenia "Bardziej być" na naszej stronie można obejrzeć zdjęcia i posłuchać nagrania zarejestrowanego podczas koncertu w Filharmonii Narodowej. Gra Polska Orkiestra Radiowa, śpiewa Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, dyryguje Michał Dworzyński. Zapraszamy!

 

Relacja z koncertów

Opublikowano 05.05.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.