Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Muzykowanie w Caritasie

To nie był tradycyjny koncert. To było wspólne radosne muzykowanie! W niedzielę 27 czerwca grupa stypendystek z Inkubatora Miłosierdzia, zaopatrzona w instrumenty i śpiewniki, wkroczyła do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritasu Archidiecezji Warszawskiej.

 

 

Nie było żadnej okazji. Ale czy trzeba szukać okazji, by wspólnie spędzić czas? Stypendystkom z Inkubatora Miłosierdzia po prostu przyszło do głowy, by zrobić coś dobrego. A że znają się na graniu i śpiewaniu, postanowiły zorganizować koncert dla podopiecznych Caritasu. Choć wymagało to nie lada zabiegów organizacyjnych, zdobyły instrumenty, wydrukowały śpiewniki z popularnymi piosenkami i wczesnym popołudniem stawiły się w miejscu występu.

 
Spotkanie rozpoczęło pięć utworów na skrzypce z akompaniamentem fortepianu, a potem nastąpiła część wokalna. Rozśpiewała się (a nawet nieco roztańczyła) cała sala. Ale by nie pominąć tych, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli wstać, a bardzo chcieli posłuchać naszych artystek, dziewczęta przemaszerowały muzycznym korowodem przez kolejne pokoje. Koniec końców, muzykowanie zakończyło się dopiero wieczorem.
 
Oby więcej takich spontanicznych pomysłów. Stypendyści, do dzieła!

Opublikowano 09.07.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.