Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

MUNDIAL z JP2 – część 17.Stosunek Jana Pawła II do sportu był głęboko przemyślany i nie ograniczał się tylko do kibicowania. W 1990 roku poświęcił, wybudowany kosztem ponad 170 miliardów lirów Stadion Olimpijski w Rzymie, na którym potem rozgrywano mecze piłkarskich mistrzostw świata.


Ponieważ jednak podczas jego budowy zginęło kilku robotników, pytano Papieża, czy aby na pewno słusznie zrobił. Wówczas wyjaśnił, że poświęcenie stadionu to właśnie wyraz troski Kościoła o świat sportu.

 

Rozwinął tę myśl przy okazji otwarcia najbliższego Mundialu w 1990 roku, kiedy powiedział: "Wartość tych mistrzostw polega przede wszystkim na tym, że wielu ludziom odmiennych kultur i narodowości stwarzają okazję do spotkania, poznania się, nabrania do siebie szacunku i wspólnej rozrywki w ramach lojalnej sportowej walki, opartej na uczciwym współzawodnictwie, wolnej od ulegania pokusom indywidualizmu i przemocy".

Stąd Papież w czasie swego pontyfikatu odprawił kilka razy msze święte na stadionach piłkarskich, nazywając je wówczas „świątynią Boga”. Było tak po raz pierwszy 17 listopada 1982 roku, kiedy to Jan Paweł II odprawił na stadionie Camp Nou mszę na 120.000 osób. podczas wizyty w Hiszpanii. Został wówczas honorowym członkiem FC Barcelona i otrzymał specjalną legitymację klubu – honorowego kibica, nr 108 000.

 fot. z www.mmwarszawa.pl


 

 

 Opublikowano 06.07.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.