Msza Pokolenia JP2 w marcu

Stypendyści z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
i
Ośrodek Akademicki przy kościele św. Anny


zapraszają na kolejną uroczystą

Mszę Pokolenia JP2,

która zostanie odprawiona
4 marca 2007 roku o godz. 19.00 w kościele św. Anny.

Przed mszą wykład wygłosi

ks. prof. Bogumił Gacka

– kierownik Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), założyciel i redaktor prowadzący półrocznika „Personalizm”, prezes Stowarzyszenia Naukowego Personalizm.

Tematem wykładu będzie:

Personalizm Jana Pawła II

Rozpoczęcie wykładu o godz. 17.45 w dolnym kościele św. Anny.

Podczas mszy św. zaśpiewa Chór Pokolenia JP2 pod dyrekcją Zofii Sokołowskiej.

Zapraszamy!

Dodano: