Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Msza Pokolenia JP2


W pierwsza niedzielę stycznia, jak co miesiac,

wykład i msza Pokolenia JP2

Podczas spotkania
o godz. 17.45
przy kościele św. Anny (w „dolnym kościele”)

prof. Andrzej Zieliński
(członek środowiska, uczestnik studenckich wypraw z ks. Wojtyła)
opowie o przyjaźni z Papieżem.

Będzie to kontynuacja cyklu zatytułowanego „Jan Paweł II wierny w przyjaźni”,
który zapoczatkował red. Paweł Zuchniewicz .

Msza Pokolenia JP2,
podczas której zaśpiewa Chór Pokolenia JP2,
rozpocznie się o godz. 19.00.

Zapraszamy!

 

Opublikowano 05.01.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.