Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Most. Każdy mały jest wielki

Już od 23 marca dostępna będzie interaktywna strona most.centrumjp2.pl. W serwisie znajdą się internetowe gry edukacyjne dla dzieci. Każdy będzie mógł włączyć się w budowę wirtualnego mostu. W 6. rocznicę odejścia Jana Pawła II chcemy zwrócić się z przesłaniem papieskim do tych, którzy nie mogli już spotkać Papieża osobiście – do sześciolatków. Z myślą o nich powstał projekt edukacyjny „Most. Każdy mały jest wielki".
 

 

Opublikowano 15.03.2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.