Młodzież nie istnieje

 

W sobotę, 17 października, w salach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zakończył się IV Kongres Obywatelski. Jednym ze spotkań był panel „Portret młodego pokolenia”, w którym wziął udział dr Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Wśród panelistów przeważała opinia, że młodzież dziś nie istnieje!

 
W swoim wystąpieniu dr Piotr Dardziński zwrócił uwagę na fakt, że analizy społeczne coraz rzadziej odnoszą się do młodzieży. Wynikać to może z kłopotów definicyjnych – trudno ustalić jasne granice przejścia z okresu dzieciństwa do młodości, a jeszcze bardziej, z młodości do wieku dojrzałego. Wiąże się z tym częsta dzisiaj pokusa do wydłużania młodości kosztem niepodejmowania dorosłej odpowiedzialności za życie swoje i innych. Jak pokazują liczne badania społeczne, w tym program badawczy Centrum Myśli Jana Pawła II, młodzież polska nie wyróżnia się istotnie od reszty społeczeństwa ani systemem wartości, ani tożsamością. Owszem, są cechy dla niej specyficzne: większe przywiązywanie wagi do osiągnięć edukacyjnych oraz do czasu wolnego, ale to, co dla młodych Polaków jest najważniejsze (np. rodzina, praca), nie stawia ich w konflikcie z poprzednimi pokoleniami.
 
Dr Piotr Dardziński dodał również, że nie pojawił się w Polsce (w tym również wśród młodych) alternatywny w stosunku do chrześcijańskiego system wartości – istnieje krąg ludzi, którzy ten system wartości uznają za własny, istnieje również taki, którzy swoje tożsamości budują w opozycji do niego. Zdaniem dr. Dardzińskiego jest tak m.in. dlatego, że przynajmniej w stosunku do młodych, w czasach szeroko stosowanego podejścia dozwalającego właściwie na prawie każde zachowanie, to jedynie Kościół stawia wymagania, do których młodzi – budujący własną tożsamość – muszą się odnieść.
 
W dyskusji „Portret młodego pokolenia”, obok dr. Piotra Dardzińskiego, wzięli udział: prof. Paweł Śpiewak, dr Michał Łuczewski, Katarzyna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski), dr Marcin Gomoła (Stowarzyszenie „Pokolenie ‘89”), w roli moderatora wystąpiła prof. Krystyna Szafraniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Na sali wśród licznej widowni, także osób młodych, zasiedli m.in. prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Zdzisław Krasnodębski oraz Krzysztof Bosak.
 
 
 
 
 

Dodano: