Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Młodzież nie istnieje

 

W sobotę, 17 października, w salach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zakończył się IV Kongres Obywatelski. Jednym ze spotkań był panel „Portret młodego pokolenia”, w którym wziął udział dr Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Wśród panelistów przeważała opinia, że młodzież dziś nie istnieje!

 
W swoim wystąpieniu dr Piotr Dardziński zwrócił uwagę na fakt, że analizy społeczne coraz rzadziej odnoszą się do młodzieży. Wynikać to może z kłopotów definicyjnych – trudno ustalić jasne granice przejścia z okresu dzieciństwa do młodości, a jeszcze bardziej, z młodości do wieku dojrzałego. Wiąże się z tym częsta dzisiaj pokusa do wydłużania młodości kosztem niepodejmowania dorosłej odpowiedzialności za życie swoje i innych. Jak pokazują liczne badania społeczne, w tym program badawczy Centrum Myśli Jana Pawła II, młodzież polska nie wyróżnia się istotnie od reszty społeczeństwa ani systemem wartości, ani tożsamością. Owszem, są cechy dla niej specyficzne: większe przywiązywanie wagi do osiągnięć edukacyjnych oraz do czasu wolnego, ale to, co dla młodych Polaków jest najważniejsze (np. rodzina, praca), nie stawia ich w konflikcie z poprzednimi pokoleniami.
 
Dr Piotr Dardziński dodał również, że nie pojawił się w Polsce (w tym również wśród młodych) alternatywny w stosunku do chrześcijańskiego system wartości – istnieje krąg ludzi, którzy ten system wartości uznają za własny, istnieje również taki, którzy swoje tożsamości budują w opozycji do niego. Zdaniem dr. Dardzińskiego jest tak m.in. dlatego, że przynajmniej w stosunku do młodych, w czasach szeroko stosowanego podejścia dozwalającego właściwie na prawie każde zachowanie, to jedynie Kościół stawia wymagania, do których młodzi – budujący własną tożsamość – muszą się odnieść.
 
W dyskusji „Portret młodego pokolenia”, obok dr. Piotra Dardzińskiego, wzięli udział: prof. Paweł Śpiewak, dr Michał Łuczewski, Katarzyna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski), dr Marcin Gomoła (Stowarzyszenie „Pokolenie ‘89”), w roli moderatora wystąpiła prof. Krystyna Szafraniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Na sali wśród licznej widowni, także osób młodych, zasiedli m.in. prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Zdzisław Krasnodębski oraz Krzysztof Bosak.
 
 
 
 
 

Opublikowano 23.10.2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły?

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.