Miejsce pamięci – warsztaty dziennikarskie

W Centrum Myśli Jana Pawła II trwa projekt „Logos Zaangażowany” – seminaria akademickie. W ramach comiesięcznych spotkań, które mi.in. w tym roku skupione są wokół wizyty Jana Pawła II w Oświęcimiu i rocznicą polskiego zwycięstwa nad totalitaryzmami XX wieku, powstaje reporterski materiał, stanowiący próbę rekonstrukcji papieskich wizyt w Auschwitz-Birkenau.


Osobiste doświadczenie nazizmu i komunizmu uważa się za jeden z najważniejszych rysów biografii Karola Wojtyły o wpływie niebagatelnym na jego pontyfikat. Seminarzyści, studenci i doktoranci polskich uczelni, pod opieką red. Marka Zająca (TVP1), zaangażowani w tegoroczny projekt, gromadzą fragmenty nieznanych dotychczas świadectw i relacji z wizyt – począwszy od organizatorów, skończywszy na uczestnikach i naocznych świadkach. W ostatnim czasie odbył się także wyjazd części studentów do Auschwitz-Birkenau w celu kompletowania materiału reporterskiego.

Ponadto, w związku z powyższym: Centrum Myśli Jana Pawła II oraz uczestnicy seminarium „Logos Zaangażowany” poszukują świadków wizyty Jana Pawła II w obozie Auschwitz-Birkenau w czerwcu 1979 roku.

Wynikiem seminarium ma być wyjątkowy dokument, upamiętniający to wydarzenie. Każde wspomnienie, pamiątka, fotografia może okazać się cenna.

 
Mówię bowiem nie tylko ze względu na tych, którzy polegli w czterech milionach ofiar na tym olbrzymim polu; mówię w imieniu wszystkich narodów, których prawa są zapomniane i gwałcone. Mówię, bo obowiązuje mnie, obowiązuje nas wszystkich – prawda. Mówię, bo obowiązuje mnie, obowiązuje nas wszystkich troska o człowieka , przemawiał Jan Paweł II.

Zachęcamy wszystkie osoby, które uczestniczyły w spotkaniu z Ojcem Świętym w Auschwitz-Birkenau lub były bezpośrednio zaangażowane w jego przygotowanie, o kontakt telefoniczny z Angeliką Metzger – Dział Badawczo-Edukacyjny Centrum Myśli Jana Pawła II (tel. 22 826-42-21) lub mailowy (pod adresem: swiadek@centrumjp2.pl).

Więcej o projekcie „Logos”: TUTAJ.
 


Dodano: