Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Międzynarodowa konferencja „Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy”

W dniach 11-12 czerwca 2014 roku w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie odbędzie się, organizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundację Konrada Adenauera, międzynarodowa konferencja ” Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy”. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Jakie są podstawowe wyzwania i zagrożenia dla duchowej konstrukcji kontynentu? Co na temat mówił Jan Paweł II, przed czym ostrzegał i jakie rozwiązania proponował? Skąd biorą się trudności w rozumieniu przez współczesnych Europejczyków oryginalnej antropologii papieża, opierającej się z jednej strony na niepowtarzalnej godności człowieka objętego Bożym miłosierdziem, a z drugiej, na konieczności obrony podmiotowości ludzkich wspólnot przed zagrożeniami tzw. cywilizacji śmierci? 

Oto jedne z wielu pytań, na które poszukiwać będą odpowiedzi znakomite, międzynarodowe grono myślicieli, polityków i działaczy społecznych zaproszonych na konferencję. 

Idea konferencji
Szczegółowy plan wykładów 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa wypełniając
formularz zgłoszeniowy

Opublikowano 09.06.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.