Międzynarodowa konferencja “Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy”

W dniach 11-12 czerwca 2014 roku w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie odbędzie się, organizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundację Konrada Adenauera, międzynarodowa konferencja ” Jan Paweł II i duchowy fundament jedności Europy”. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Jakie są podstawowe wyzwania i zagrożenia dla duchowej konstrukcji kontynentu? Co na temat mówił Jan Paweł II, przed czym ostrzegał i jakie rozwiązania proponował? Skąd biorą się trudności w rozumieniu przez współczesnych Europejczyków oryginalnej antropologii papieża, opierającej się z jednej strony na niepowtarzalnej godności człowieka objętego Bożym miłosierdziem, a z drugiej, na konieczności obrony podmiotowości ludzkich wspólnot przed zagrożeniami tzw. cywilizacji śmierci? 

Oto jedne z wielu pytań, na które poszukiwać będą odpowiedzi znakomite, międzynarodowe grono myślicieli, polityków i działaczy społecznych zaproszonych na konferencję. 

Idea konferencji
Szczegółowy plan wykładów 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa wypełniając
formularz zgłoszeniowy

Dodano: