Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Michał

Michał Misztal – student etnologii, wolontariusz w Mieście Miłosierdzia. Laureat pierwszej edycji konkursu JP2 wiem i znam. Uczestnik Laboratorium głębi oraz Papieskiej Szkoły Letniej.

[nggallery id=18]

Opublikowano 17.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.