Michał Senk

Michał Senk – Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

Funkcję dyrektora pełni od sierpnia 2017, ale w Centrum pracuje od roku 2008. Wcześniej odpowiedzialny za projekty badawcze, edukacyjne i społeczne, w tym za sztandarowy program instytucji – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. W 2015 roku objął stanowisko pełnomocnika dyrektora ds. organizacyjnych. Z ramienia warszawskiego ratusza przewodniczył grupie roboczej ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w Warszawie, które odbywały się w lipcu 2016. W latach 2017 i 2018 był członkiem Zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za organizację w Warszawie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z wykształcenia politolog, uczestnik podyplomowych studiów menedżerskich z zarządzania zasobami ludzkimi. Jest także trenerem umiejętności liderskich w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1998 instruktor harcerski, był także Instruktorem Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery ZHP.

W intelektualnej i duchowej spuściźnie Jana Pawła II najbardziej fascynuje mnie jego nauczanie społeczne przedstawione w encyklice „Centisimum Annus”. Proaktywność, solidarność i branie odpowiedzialności za dobro wspólne to wartości, które są mi osobiście bardzo bliskie. Świat jest taki, jakim go budujemy. To kluczowe, byśmy jako społeczeństwo mieli świadomość tej ogromnej „sprawczości” i chcieli przekształcać rzeczywistość, czerpiąc z papieskiego nauczania.

Tematy: Warszawa, młodzież, dzieci, społeczeństwo, dialog, współpraca między Kościołem a samorządem

Dodano: