Miasto Miłosierdzia – idea

Idea Festiwalu Dobroczynności „Miasto Miłosierdzia”:

Podczas wydarzenia pragniemy zaprezentować inicjatywy powstałe z potrzeby pomagania innym, ukazać Warszawę jako miasto wrażliwe społecznie i promować różnorodne dobre praktyki w dziedzinie działań społecznych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne oraz instytucje, które działają na rzecz potrzebujących w Warszawie. Proponowane działania będą miały ciekawą i atrakcyjną, również dla przechodniów, formę – mają łączyć w sobie naukę i zabawę, być interaktywne, skutecznie promować ideę pomagania innym i wolontariat. W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę na przedsięwzięcia łączące idee wolontariatu i sportu. Chcemy też wzbudzić w ludziach przekonanie, że mogą pomagać i że czasem jest to łatwiejsze niżby się wydawało. Liczymy, że zechcą Państwo włączyć się do tej inicjatywy i podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z działaniami na rzecz innych.

Instytucje są bardzo ważne i nieodzowne, jednakże żadna instytucja sama z siebie nie zastąpi ludzkiego serca, ludzkiego współczucia, ludzkiej miłości, ludzkiej inicjatywy, gdy chodzi o wyjście naprzeciw cierpieniu drugiego człowieka. Odnosi się to do cierpień fizycznych; o ileż bardziej jeszcze, gdy chodzi o różnorodne cierpienia moralne, gdy przede wszystkim cierpi dusza.

Jan Paweł II, Salvifici doloris, 29

Dodano: