Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Miasto Miłosierdzia – idea

Idea Festiwalu Dobroczynności „Miasto Miłosierdzia”:

Podczas wydarzenia pragniemy zaprezentować inicjatywy powstałe z potrzeby pomagania innym, ukazać Warszawę jako miasto wrażliwe społecznie i promować różnorodne dobre praktyki w dziedzinie działań społecznych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne oraz instytucje, które działają na rzecz potrzebujących w Warszawie. Proponowane działania będą miały ciekawą i atrakcyjną, również dla przechodniów, formę – mają łączyć w sobie naukę i zabawę, być interaktywne, skutecznie promować ideę pomagania innym i wolontariat. W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę na przedsięwzięcia łączące idee wolontariatu i sportu. Chcemy też wzbudzić w ludziach przekonanie, że mogą pomagać i że czasem jest to łatwiejsze niżby się wydawało. Liczymy, że zechcą Państwo włączyć się do tej inicjatywy i podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z działaniami na rzecz innych.

Instytucje są bardzo ważne i nieodzowne, jednakże żadna instytucja sama z siebie nie zastąpi ludzkiego serca, ludzkiego współczucia, ludzkiej miłości, ludzkiej inicjatywy, gdy chodzi o wyjście naprzeciw cierpieniu drugiego człowieka. Odnosi się to do cierpień fizycznych; o ileż bardziej jeszcze, gdy chodzi o różnorodne cierpienia moralne, gdy przede wszystkim cierpi dusza.

Jan Paweł II, Salvifici doloris, 29

Opublikowano 25.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online