Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Metoda projektu

Metoda projektu był to blok zajęć poświęcony nauce planowania z uwzględnieniem zasobów i czasu. Trenerzy przedstawili teorię pracy metodą projektu, podkreślali wagę analizy potrzeb oraz wskazywali na różnicę między problemem a rozwiązaniem. Uczestnicy ćwiczyli jak poprawnie formułować cele projektu i rezultaty oraz jak dobierać skuteczne metody realizacji projektu.

[nggallery id=8]

Opublikowano 17.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.