Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Media o Janie Pawle II

Minął październik – miesiąc, w którym szczególnie wspominamy Jana Pawła II. Media przywołują datę 16 października 1978 roku dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża. Analizują wpływ Ojca Świętego na historię i społeczeństwo, relacjonują pielgrzymki wiernych do jego grobu w Rzymie, starają się wyciągnąć na światło dzienne nieznane dotąd fakty. Poniżej prezentujemy poświęcony tym zagadnieniom przegląd prasy z ostatnich tygodni.


Rzeczpospolita, 15.10.2009
Coraz mniej papieża
Ewa Czaczkowska
Tekst zwraca uwagę na względny brak inicjatyw związanych z promowaniem nauczania papieskiego. Poza kilkoma ośrodkami (m.in. Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”) i innymi pomniejszymi przedsięwzięciami brak kompleksowego podejścia do twórczego wykorzystania ogromnej spuścizny po Janie Pawle II. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, iż wielkość owego spadku tak przytłacza Polaków, że tworzy się w sposób naturalny usprawiedliwienie dla nieobecności słów Wielkiego Papieża w debacie publicznej.

Dziennik Polski, 16.10.2009
Papież Polaków
Andrzej Kozioł
W odróżnieniu od wielu innych dziennikarzy (i nie tylko) autor tego tekstu nie koncentruje się na anegdotach związanych z życiem Jana Pawła II, jego konkretnych naukach czy też pielgrzymkach. Papież przedstawiony jest jako symbol, na który Polska, udręczona niewolą sowiecką, długo czekała. Nieopisana radość płynąca z wyboru kardynałów 16 października 1978 roku miała swe źródło w utożsamieniu wyboru Polaka z docenieniem Polski – jej tragicznej historii i prób zrzucenia jarzma zniewolenia. „Kościół, liczący setki milionów katolików na całym świecie – pisze Kozioł – miał nowego papieża, ale dla nas Jan Paweł II był nie tylko papieżem Polakiem, ale przede wszystkim papieżem Polaków”.

Głosie Pomorza (Słupsk), 20.10.2009
Polski papież uzdrowił chłopca
Zbigniew Marecki
W tym artykule mowa o kolejnym ujawnionym cudzie za przyczyną Jana Pawła II. Młody Włoch – Francesco – od urodzenia cierpiał na ciężką formę niedorozwoju systemu immunologicznego (jego organizm nie produkował immunoglobuliny). Skutkiem tego jego organizm nie był odporny na infekcje. W 2002 roku, gdy Francesco miał 9 lat, został zaproszony na mszę w prywatnej kaplicy papieża. Po otrzymaniu błogosławieństwa i opuszczeniu murów Watykanu poczuł się zdrowy. Uzdrowienie opisał jako falę ciepła płynącą z dłoni Ojca Świętego. Uzdrowienie zostało potwierdzone przez lekarzy.

Press, 2009 nr 11
Historia dwóch wywiadów
Jan Gawroński
Autor – dziennikarz i były poseł do PE, na stałe mieszkający we Włoszech – opowiada o niepublikowanym dotychczas wywiadzie z Janem Pawłem II. Jego marzenie o zadaniu kilku pytań papieżowi spełniło się w 1988 roku. Rozmowa w języku polskim, którą Gawroński przeprowadził podczas kolacji z papieżem, została opracowana i już miała być przekazana do redakcji, kiedy jeden z watykańskich dostojników zadzwonił z prośbą o potraktowanie jej jako rozmowy osobistej i nieupublicznianie. Po śmierci Jana Pawła II dziennikarz poprosił o autoryzację i zgodę na publikację większej części rozmowy.

 

Opublikowano 03.11.2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.