Maria Jankowska

Maria Jankowska

Centrum Myśli Jana Pawła II jest miejscem, w którym pomagamy młodym, zdolnym ludziom w tym, aby – jak mówił Jan Paweł II – ich wewnętrzne światło zabłysło z pełną mocą.

Maria Jankowska jest koordynatorką programu stypendialnego Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, kieruje również pracami Zespołu ds. budowy Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy. Jest inicjatorką i koordynatorką zarówno projektów społeczno-kulturalnych o tematyce patriotycznej, skierowanych do młodzieży oraz rozwijających jej umiejętności przywódcze, jak i edukacyjnych przybliżających Jana Pawła II i jego nauczanie uczniom i nauczycielom.

Poprzez realizowane projekty przekazujemy młodym ludziom wiedzę o Janie Pawle II i jego wartościach, rozwijamy ich kompetencje, inspirujemy do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych, a przede wszystkim stwarzamy okazję do współdziałania, do urzeczywistniania siebie poprzez uczestnictwo.

 

Kluczowe projekty:

  • Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
  • Gra o wolność (gra miejska w Warszawie)
  • Akademia Patriotyzmu
  • Papieskie Polis. My naród
  • Papieska Akademia Liderów Młodzieżowych
  • Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II

Tematy: edukacja, młodzież, stypendia, praca z młodzieżą, projekty patriotyczne

***

Maria Jankowska – absolwentka socjologii i nauk politycznych, kierownik Działu Edukacyjno-Stypendialnego, przewodnicząca Zespołu ds. budowy Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy.

 

 

Dodano: