Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Centrum Myśli Jana Pawła II to organizator projektów kulturalnych popularyzujących wartości, którymi żył i na które wskazywał Jan Paweł II.

Marcin Nowak jest koordynatorem projektów kulturalnych i społecznych z obszaru muzyki, filmu, sztuk wizualnych, psychologii i duchowości, poprzez które Centrum Myśli Jana Pawła II stara się dotrzeć z papieskim przesłaniem mówiącym o głębszym wymiarze naszego życia.

W swoim codziennym działaniu staram się pamiętać o słowach Jana Pawła II, który mówił, że „Sercem każdej kultury jest jej stosunek do największej tajemnicy: tajemnicy Boga.(…) Dlatego „odmienność”, uważana przez niektórych za tak wielkie zagrożenie, może się stać — dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku — źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia.”

 

Wybrane projekty:

  • Muzyczne: Festiwal Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju
  • Filmowe: Kino z Duszą, Krytycy z 1Piętra, Teoteka –  głębszy wymiar kina
  • Artystyczne: Saligia – człowiek w kryzysie, Sztuka w dialogu, Rewolucja zaczyna się na ulicy
  • Społeczne: coroczne obchody śmierci Jana Pawła II – 2 kwietnia na pl. Piłsudskiego w Warszawie, Skarb Solidarności 2.0, 1Piętro-miejsce spotkania Centrum Myśli Jana Pawła II, cykl Spotkań o Sensie

Tematy: kultura, film, dialog, społeczeństwo, popularyzacja myśli Jana Pawła II

***

Marcin Nowak – menadżer kultury,  socjolog, publicysta Kultury Liberalnej, Dywiza, Znaku.

Opublikowano 16.04.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.