Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Marcin Nowak

Marcin Nowak

Centrum Myśli Jana Pawła II to organizator projektów kulturalnych popularyzujących wartości, którymi żył i na które wskazywał Jan Paweł II.

Marcin Nowak jest koordynatorem projektów kulturalnych i społecznych z obszaru muzyki, filmu, sztuk wizualnych, psychologii i duchowości, poprzez które Centrum Myśli Jana Pawła II stara się dotrzeć z papieskim przesłaniem mówiącym o głębszym wymiarze naszego życia.

W swoim codziennym działaniu staram się pamiętać o słowach Jana Pawła II, który mówił, że „Sercem każdej kultury jest jej stosunek do największej tajemnicy: tajemnicy Boga.(…) Dlatego „odmienność”, uważana przez niektórych za tak wielkie zagrożenie, może się stać — dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku — źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia.”

 

Wybrane projekty:

  • Muzyczne: Festiwal Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju
  • Filmowe: Kino z Duszą, Krytycy z 1Piętra, Teoteka –  głębszy wymiar kina
  • Artystyczne: Saligia – człowiek w kryzysie, Sztuka w dialogu, Rewolucja zaczyna się na ulicy
  • Społeczne: coroczne obchody śmierci Jana Pawła II – 2 kwietnia na pl. Piłsudskiego w Warszawie, Skarb Solidarności 2.0, 1Piętro-miejsce spotkania Centrum Myśli Jana Pawła II, cykl Spotkań o Sensie

Tematy: kultura, film, dialog, społeczeństwo, popularyzacja myśli Jana Pawła II

***

Marcin Nowak – menadżer kultury,  socjolog, publicysta Kultury Liberalnej, Dywiza, Znaku.

Opublikowano 16.04.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online