Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Logos zaangażowany.

 

 


 

 
Nie ma nic piękniejszego, mimo pracy i trudu, którego to wymaga, niż możność poświęcenia się poszukiwaniu prawdy o naturze i o człowieku.

Jan Paweł II

Grupy tematyczne

  • filozofia i teologia (dr Paweł Milcarek – UKSW, Christianitas)
  • historia (dr Paweł Skibiński – UW, Muzeum Historii Polski)
  • media (red. Marek Zając – Tygodnik Powszechny)
  • polityka i społeczeństwo (dr Tomasz Żukowski – UW)
  • grupa przekrojowa
Inspirując się wezwaniem Papieża oraz nawiązując do sprawdzonych wzorców relacji mistrz – uczeń, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie organizuje cykl seminariów dla studentów (spotkania 2 razy w miesiącu, grudzień 2006 – maj 2007). Seminaria w małych grupach, które stworzą możliwość intensywnych i pogłębionych dyskusji, koordynowanych przez tutora, poświęcone będą istotnym zagadnieniom nauki, kultury i życia społecznego, których problematyka poddawana będzie gruntownej refleksji w kontekście nauczania Jana Pawła II. Spotkania dyskusyjne wzbogacone będą spotkaniami ze znanymi praktykami i ekspertami z dziedziny.

Harmonogram spotkań

Spotkania odbywają się w godz. 18.00-20.30.

Terminarz grup historia, media oraz polityka i społeczeństwo:
środy

Seminaria
13 grudnia 2006
10 stycznia 2007
21 lutego 2007
14 marca 2007
18 kwietnia 2007
16 maja 2007

Terminarz grupy filozofia i teologia oraz grupy przekrojowej
czwartki


Seminaria
14 grudnia 2006
11 stycznia 2007
22 lutego 2007
15 marca 2007
19 kwietnia 2007
17 maja 2007

Kontakt:
Jacek Kaniewski
jkaniewski@centrumjp2.pl
tel. 22 / 826 42 21
kom. 515 069 492