Logos zaangażowany

 

W ąrodę i czwartek (10 i 11 stycznia) odbyły się kolejne spotkania grup tematycznych w ramach seminariów dla studentów „Logos zaangażowany”. Do grona tutorów dołączył dr Sławomir Sowiński z UKSW, zajmujący się problematyką europejską w kontekącie nauczania Jana Pawła II. Poprowadzi on jeszcze dwa spotkania (w marcu i kwietniu), na które wciąż można się zgłaszać.


Natomiast w tym tygodniu rozpoczynamy spotkania z goąćmi (ekspertami-praktykami), które uzupełnią teoretyczne rozważania seminaryjne.

Oto ustalone terminy:

ąroda (17 stycznia)

MEDIA
Swoim dziennikarskim doąwiadczeniem podzieli się red. Tomasz Potkaj, reporter, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”.

czwartek (18 stycznia)

FILOZOFIA I TEOLOGIA
Goącić będziemy dr. Dariusza Karłowicza, filozofa, prezesa Fundacji ¦w. Mikołaja, współzałożyciela rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”, dyrektora marketingu TU Allianz Polska S.A.

wtorek (23 stycznia)

HISTORIA
Odbędzie się spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem, historykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawcą
najnowszej historii Polski.

Poza tym trwają ustalenia terminu spotkania w ramach grupy POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanną Kluzik-Rostkowską.

Dziękujemy uczestnikom projektu za sumiennoąć i zaangażowanie!

 

Dodano: