Logos 2006-2007

Nie ma nic piękniejszego, mimo pracy i trudu, którego to wymaga, niż możność poświęcenia się poszukiwaniu prawdy o naturze i o człowieku.
Jan Paweł II

Inspirując się wezwaniem papieża oraz nawiązując do sprawdzonych wzorców relacji mistrz-uczeń, zorganizowaliśmy cykl seminariów dla studentów. Celem seminariów było stworzenie młodym ludziom przestrzeni spotkań intelektualnych, podczas których wiedza teoretyczna spotykać się będzie z analizą konkretnej problematyki. 

Spotkania poświęcone zostały istotnym zagadnieniom nauki, kultury i życia społecznego, których problematyka
poddawana była gruntownej refleksji w kontekście nauczania Jana Pawła II. Seminaria w małych grupach, tworzą możliwość intensywnych i pogłębionych dyskusji. Wiedzę teoretyczną studenci czerpali z lektur i spotkań z tutorami, zaś wgląd w perspektywę praktyczną zyskali dzięki wizytom złożonym w miejscu pracy praktyków-ekspertów.

Oferta seminariów skierowana była przede wszystkim do stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, ale seminaria miały jednocześnie charakter otwarty, aby nie ograniczać dostępu innym chętnym i zdolnym, studentom, którzy zainteresowani są podejmowaną tam refleksją.

Podejmując dialog między nauką, kulturą, społeczeństwem i etyką, młodzi adepci poszczególnych dziedzin nabywać będą pod okiem doświadczonych tutorów umiejętności krytycznego myślenia, głębokiej analizy problemów oraz kreatywnej współpracy w grupie.

PODEJMOWANE TEMATYKI SEMINARIÓW:

  • filozofia i teologia (dr Paweł Milcarek, UKSW)
  • historia (dr Paweł Skibiński, UW)
  • media (red. Marek Zając)
  • polityka i społeczeństwo (dr Tomasz Żukowski, UW)
Dodano: