Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

LITERATURA OBOWIĄZKOWA (ETAP III)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA. ETAP WOJEWÓDZKI
Poniżej znajduje się wykaz literatury obowiązującej na III etap, wojewódzki konkursu.

Tematy: Jan Paweł II o świętych patronach Polski i Europy. Papież Polak a rok 1989. 

Zakres wiedzy:  Znajomość faktografii dot. przemian demokratycznych w Europie w 1989 roku oraz roli w nich Jana Pawła II i Kościoła. Umiejętność dostrzegania związków biografii i nauczania Jana Pawła II z przykładami życia innych osób, podawanych przez niego za wzór – m.in. patronów Polski i Europy.

  1. Jan Paweł II, „Moi święci”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011, s. 59-98. – Jan Paweł II. Moi Święci
  2. Internetowa encyklopedia Jana Pawła II www.wikijp2.pl – hasła: patroni Europy, patroni Polski, Slavorum Apostoli
  3. Jan Paweł II, List ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy (1999) – http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/836
  4. Jan Paweł II, encyklika „Centesimus annus” (1991) – dow. wydanie, np. w internecie http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/24. Wymagana znajomość treści rozdziałów: II „Ku «rzeczom nowym» naszych czasów” i III „Rok 1989” (tj. punktów 12-29 encykliki).
  5. Bernard Lecomte, „Prawda zawsze zwycięży. Jak papież pokonał komunizm.”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 195-386 (cz. II „Zarażeni wolnością” i Zakończenie) – B. Lecomte Prawda zawsze zwycięży…
  6. Lektury wymagane w poprzednich etapach.

 Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa

Test  składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas: 60 min.

Opublikowano 27.02.2015

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online