Litania do św. Jana Pawła II – Jan Krutul – Chór Centrum Myśli Jana Pawła II