Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Lista zaproszonych gości

Lista osób zaproszonych do udziału w konferencji 


 • prof. dr hab. Irena Borowik, Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński
 • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, TChr Dziekan Wydziału Teologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. dr hab. Wojciech Chudy, Instytut Pedagogiki Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr Marek Cichocki, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Antoni Dudek, Instytut Pamięci Narodowej
 • prof. dr hab. Aniela Dylus, Instytut Politologii, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Elżbieta Firlit, Katedra Socjologii, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Dariusz Gawin, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 • dr Aneta Gawkowska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Gowin, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, Senat RP
 • prof. dr hab. Mirosława Grabowska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Grabowski, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • bp Piotr Jarecki, Wikariusz generalny Archidiecezji Warszawskiej
 • dr Mikołaj Jasiński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • dr Dariusz Karłowicz, Fundacja Świętego Mikołaja
 • prof. dr hab. Krzysztof Koseła, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Irena Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa
 • poseł Paweł Kowal, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sejm RP
 • prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, Katedra Współczesnej Myśli Politycznej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Universität Bremen
 • prof. dr hab. Marcin Król, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • o. dr hab. Jarosław Kupczak OP, Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • dr Marek Lasota, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej
 • prof. dr hab. Ryszard Legutko, Wicemarszałek Senatu RP, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
 • ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Politologii, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • dr hab. Zbigniew Mikołejko, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 • red. Zbigniew Nosowski, Towarzystwo "Więź"
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak, Instytut Historii UJ, Instytut Historii, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Instytut Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie
 • prof. dr hab. Czesław Porębski, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Parlament Europejski
 • dr Krystyna Siellawa-Kolbowska, Wydział Nauk Humanistycznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Paweł Skibiński, Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Historii Polski
 • dr Tadeusz Szawiel, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • poseł Konrad Szymański, Parlament Europejski, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”
 • prof. dr hab. Paweł Śpiewak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • red. Tomasz Wiścicki, Towarzystwo "Więź"
 • prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, Rektor Collegium Civitas
 • ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz, Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego
 • o. dr Maciej Zięba OP, Dyrektor Instytutu Tertio Millennio
 • bp Zygmunt Zimowski, Ordynariusz Diecezji Radomskiej
 • dr Tomasz Żukowski, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski