Lista stypendystów m.st Warszawy im. Jana Pawła II 2019/20 – studenci

Informujemy, że znamy już stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II wyłonionych spośród studentów warszawskich uczelni w roku akademickim 2019/20:

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Wszyscy Stypendyści otrzymali na adres e-mail podany we wniosku wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium.

Do 12 grudnia 2019 r. wszyscy stypendyści zobowiązani są do złożenia w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II osobiście lub za pośrednictwem poczty Oświadczenia Stypendysty.

Dodano: