Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

List Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowni Państwo!

Zbliża się pierwsza rocznica dni, podczas których wspólnie przeżywaliśmy śmierć Jana Pawła II. Po roku nieobecności Ojca Świętego jeszcze wyraźniej widzimy, jak wielkiej doświadczyliśmy straty, jak ważne były dla nas Jego osoba, nauczanie i autorytet.


Głęboka potrzeba szczególnego uczczenia pamięci Jana Pawła II zaowocowała dwoma realizowanymi przez Miasto Stołeczne Warszawę projektami. Pierwszy z nich to stypendia im. Jana Pawła II, które otrzymało już ponad 500 uczniów i studentów, uczących się w szkołach warszawskich. Druga inicjatywa to powołanie przez Miasto Stołeczne Warszawę Centrum Myśli Jana Pawła II, rozpoczynającego od 2 kwietnia 2006 roku swoją merytoryczną działalność. Jestem przekonany, że dzięki jego pracy naukowo-edukacyjnej będziemy mieli okazję rozszerzyć naszą wiedzę na temat dziedzictwa tego niezwykłego Pontyfikatu, a nasze Miasto na trwałe – nie tylko w wymiarze polskim, ale również światowym – wpisze się w „papieska mapę” miejsc, które należy odwiedzić.

 

Wszystkich Państwa zapraszam do wzięcia udziału w programie, przygotowanym przez Miasto Stołeczne Warszawę w związku z rocznicą odejścia Jana Pawła II. Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II. Na tej stronie znajdują się także informacje na temat stypendiów im. Jana Pawła II oraz projektów realizowanych przez Centrum.

Mirosław Kochalski

Pełniący Funkcję Prezydenta m.st. Warszawy