Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„Kuźnia” papieskim szlakiem

W ostatni weekend stypendyści im. Jana Pawła II znów spotkali się na warsztatach z cyklu "Kuźnia". Tym razem były to szczególne zajęcia…


 

W dniach 18 – 20 kwietnia grupa naszych stypendystów podążyła śladami Jana Pawła II z czasów Jego młodości. Był więc Kraków, Wadowice oraz Kalwaria Zebrzydowska ze swoimi niezliczonymi kapliczkami i dróżkami. Były też oczywiście warsztaty, które poprowadziła

p. Julita Nagel. Tym razem zastanawialismy się, na czym polega prawdziwy dialog w teorii oraz w praktyce. Wspólnie przekonywaliśmy się także, że pomaganie nic nie kosztuje!

Wyjazd ten był pewnym podsumowaniem projektu, w którym gimnazjaliści oraz licealiści odkrywali wartość idei wolontariatu. Teraz czas zacząć działać. Przed nami wspólne tworzenie projektów oraz przygoda ich realizacji…

 

 

 

Opublikowano 22.04.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.