Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kuźnia 2011 – Obudź w sobie artystę!

W tym roku Kuźnia Cię zaskoczy, bo zamieni się w miejsce twórczej pracy! Zapraszamy licealistów otrzymujących stypendium m.st. Warszawy na comiesięczne spotkania warsztatowe, których tematy będą dotyczyć dwóch zagadnień: osoby i czynu. A wszystko w twórczej oprawie!
 
Osoba

Tworząc dzieło, artysta wyraża samego siebie do tego stopnia, że jego twórczość stanowi szczególne odzwierciedlenie jego istoty – tego kim jest i jaki jest.

Jan Paweł II, List do artystów,  4 kwietnia 1999

Kim jest osoba?

Jak i przez co możemy definiować człowieka?

Kim jestem „ja”? Co składa się na moją tożsamość?

Czyn

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.

                                                                                   Jan Paweł II, Tallin, 10 września 1993

 

Czym jest czyn? I czy istnieje osoba bez czynu?

Jak realizować własną osobę w działaniu?

Jak odnaleźć swoją własną drogę działania?

 

Twórczość

Twórca natomiast wykorzystuje coś, co już istnieje i czemu on nadaje formę i znaczenie.

Jan Paweł II, List do artystów, 4 kwietnia 1999

 

 

W jaki sposób można kształtować cechy swojego charakteru, marzenia, powołanie?

Literatura? Film? Teatr? Muzyka? Fotografia? Taniec? Nauka (to też twórczość!)?

 

Wszystko, co istnieje, może być materią twórczości, to Ty decydujesz, w jakiej formie chcesz realizować się jako artysta swojego życia!

Liczymy na Twoją inicjatywę!


 

Papież – artysta

A w tym wszystkim towarzyszyć nam będzie Jan Paweł II! Poznamy bliżej jego nauczanie dotyczące roli osoby i czynu, poznamy jego twórczość i podejście do sztuki – i wreszcie poznamy Papieża jako człowieka takiego jak każdy z nas, by mieć szansę osobiście przekonać się, że warto ustanowić go autorytetem w „arcydziele własnego życia”. 
 
Kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz, niezależnie od tego, jakie są Twoje talenty i preferencje… obudź w sobie artystę i wykuj swoje człowieczeństwo z Janem Pawłem II w Kuźni 2011!

 

 

 
Pierwsze spotkanie już 9 października 2010 roku!
 
 
 
ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Skontaktuj się z Agnieszką Napadłek (e-mail: kuznia@centrumjp2.pl) lub Łukaszem Ofiarą (tel.: 22 / 826 42 22).
 
 

Opublikowano 29.09.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.