Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Kultura pamięci.100-lecie urodzin Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia” poświęconą analizie kulturotwórczej roli Jana Pawła II.

Książka jest rezultatem projektu „Kultura pamięci.100-lecie urodzin Jana Pawła II”, w ramach którego Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowało międzynarodową konferencję naukową oraz seminaria w czterech wybranych miastach – Krakowie, Oświęcimiu, Zakopanem oraz Częstochowie.

Publikacja zawiera fragmenty wykładów ze zorganizowanych spotkań, analizę wpływu papieża na kulturę – zwłaszcza w tych miastach oraz infografiki prezentujące oddziaływanie Jana Pawła II w Polsce i na świecie na życie mieszkańców miast i działalność lokalnych społeczności.

Projekt „Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – interwencje 2020”  

Opublikowano 29/10/2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii