Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kultura czy chałtura?

Podczas kolejnej dyskusji z Janem Pawłem II zastanawialiśmy się między innymi, gdzie przebiega granica między sztuką a kiczem, na ile sztuka podlega komercjalizacji i jaki ma to wpływ na drogi jej rozwoju, dokąd zmierza współczesna działalność artystyczna.

Zaproszeni goście:

  • prof. Krzysztof Zanussi, jeden z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina, dyrektor Studia Filmowego „TOR”, a także profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1994 roku jest konsultantem Komisji ds. Kultury w Watykanie. Jest też członkiem Polskiego PEN-Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy.
  • dr Jarosław Klejnocki, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Edukacji Literackiej, poeta, pisarz, eseista, felietonista, krytyk literacki na łamach „Rzeczpospolitej”, „Tygodnika Powszechnego”, „Polityki”.

Spotkanie odbyło się 22 kwietnia 2008 roku.

  

Nagrania ze spotkania „Kultura czy chałtura?

Wypowiedź prof. Krzysztofa Zanussiego: [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/01_zanussi1.mp3′ ]

Wypowiedź dr Jarosława Klejnockiego: [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/02_klejnocki1.mp3′ ]

Uzupełnienie (K.Z.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/03_zanussi2.mp3′ ]

Odpowiedź 1 (J.K.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/05_klejnocki_odp1.mp3′ ]

Odpowiedź 1 (K.Z.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/06_zanussi_odp1.mp3′ ]

Odpowiedź 2 (J.K.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/07_klejnocki_odp2.mp3′ ]

Odpowiedź 3 (K.Z.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/09_zanussi_odp3.mp3′ ]

Odpowiedź 3 (J.K.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/10_klejnocki_odp3.mp3′ ]

Odpowiedź 4 (J.K.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/12_klejnocki_odp4.mp3′ ]

Odpowiedź 4 (K.Z.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/14_zanussi_odp4cd.mp3′ ]

Odpowiedź 4 cd. (J.K.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/15_klejnocki_odp4cd.mp3′ ]

Odpowiedź 5 (K.Z.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/17_zanussi_odp5.mp3′ ]

Odpowiedź 5 (J.K.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/18_klejnocki_odp5.mp3′ ]

Odpowiedź 6 (J.K.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/20_klejnocki_odp6.mp3′ ]

Uzupełnienia (K.Z. – J.K.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/21_zanussi-klejnocki.mp3′ ]

Odpowiedź 6 (K.Z.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/22_zanusii_odp6.mp3′ ]

Odpowiedź 7 (K.Z.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/25_zanussi_odp7.mp3′ ]

Odpowiedź 7 (J.K.) [flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/26_klejnocki_odp7.mp3′ ]

 

[nggallery id=223]

Opublikowano 22.04.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.