Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Książka o terroryzmie czy miłosierdziu?

Ewa Błaszczyk, Ernest Bryll, Małgorzata Chmielewska, Michał Lorenc, Jacek Salij, Zbigniew Stawrowski i Marek Zając opowiadają o miłosierdziu u Jana Pawła II, św. s. Faustyny i w ich własnym życiu w „Świetlistym szlaku” – nowej książce Centrum Myśli Jana Pawła II.


Z okazji przypadającej w tym roku potrójnej rocznicy – 60. rocznica ukończenia dramatu Brat naszego Boga, 30. rocznica publikacji encykliki Dives in misericordia i 10. rocznica kanonizacji świętej Faustyny – ukazała się książka, która przypomina, jak bliski był temat miłosierdzia Janowi Pawłowi II.

Zachęcamy do lektury!

więcej o książce

 

Opublikowano 02.12.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.