Książka nie tylko dla dziennikarzy

Na Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu, przypadający 24 stycznia, Centrum Myśli Jana Pawła II, we współpracy z Laboratorium Reportażu UW i wydawnictwem Fronda, wydało książkę Dziennikarstwo według Jana Pawła II.


 

Dziennikarstwo według Jana Pawła II, opr. i red. M. Miller, Centrum Myśli Jana Pawła II – Fronda, Warszawa 2008.

 

Książka zbierająca najważniejsze wypowiedzi Papieża do pracowników mediów to jasna odpowiedź na pytanie: czy dziennikarz to tylko zawód, czy też, i to przede wszystkim, powołanie? Oczywiście, że powołanie! Jak je zatem realizować? I na to pytanie znajdzie się tu odpowiedź.

 

WIĘCEJ O KSIĄŻCE

 

 

Dodano: