Ksera dokumentów


Gdy zbierzesz już wszystkie dokumenty, zdecyduj, które oryginały będą Ci jeszcze potrzebne lub które chcesz zachować. Zrób kopie tych dokumentów i potwierdź ich zgodność z oryginałem. Możesz to zrobić w urzędzie wydającym dokument lub – jeśli nie jest to możliwe – przyjdź do nas. Potwierdzimy dokumenty i oddamy Ci oryginały. Dzięki temu nie będziesz musiał wracać do Centrum, by odebrać oryginały (są wydawane dopiero po okresie rozpatrywania wniosków, gdy ukażą się listy stypendialne).

Uwaga! Na odbiór dokumentów czeka się około tygodnia, po uprzednim zgłoszeniu prośby (e-mailowo lub telefonicznie) o ich wydanie. Jest to związane z procedurą archiwizowania wniosków.