Jak zostać stypendystą?

 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to konkurs, który przyciąga i skupia najróżniejszych młodych ludzi. To, co ich łączy, to niebywała aktywność i chęci, by iść do przodu, rozwijać się, ale jednocześnie dostrzegać drugiego człowieka. Stypendystą może zostać każdy, kto oprócz kryteriów formalnych (odpowiedniego dochodu i średniej ocen), twórczo angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, bierze udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnosi sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym.

Chcesz dołączyć do grona Stypendystów?

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z …

kryteriami formalnymi

 

Uwaga!

Pamiętaj, że spełnienie podstawowych kryteriów gwarantuje Ci tylko, że Twój wniosek będzie oceniony. Nie oznacza to, że stypendium zostanie przyznane Ci automatycznie. Program stypendialny ma określoną pulę stypendiów do rozdysponowania, co oznacza, że stypendia przyznawane są rankingowo. Otrzymują je najlepsi z kandydatów.