„Kościół, świat, dialog?”

16 kwietnia 2015 

godz.17.00

Debata: Kościół, świat, dialog?

  

Główne zagadnienia:

Od początku między Kościołem a światem istniało napięcie. To napięcie dotyczy każdego człowieka, bo świat i Kościół spotykają się w człowieku.
W Polsce napięcie między Kościołem a światem nigdy nie prowadziło do rozłamu, lecz do owocnego dialogu. W czasach komunizmu, w obliczu rosnącej siły autorytarnego państwa Kościół odkrywał swoją rolę w budowaniu podmiotowości społeczeństwa, a z drugiej strony społeczeństwo odkrywało swoją podmiotowość w Kościele. Do tej zmiany przyczynili się Leszek Kołakowski, Jacek Kuroń, ks. Józef Tischner i Jan Paweł II. Każda z tych osób budowała mosty między Kościołem a światem.

Czy dziś, kiedy żyjemy już w naszym państwie, drogi między Kościołem a światem muszą się rozchodzić? Czy nie potrzeba nam mostów? Czy napięcie musi doprowadzić 

do rozłamu? Jakie powinno być miejsce Kościoła we współczesnym świecie? Jak będzie się ono zmieniać? Czy Kościół powinien dostosować się do świata? Jakie oczekiwania ma świat wobec Kościoła? Czy dialog między nimi jest jeszcze możliwy?

Te pytania mają fundamentalne znaczenie dla Polski, której tożsamość silnie naznaczona jest przez chrześcijaństwo. Te pytania są zatem pytaniami o naszą przyszłość. 

Uczestnicy:

  • Kard. Gianfranco Ravasi 
  • Prof. Mirosława Grabowska
  • Adam Michnik
  • Marek Jurek
  • Prof. Wiktor Osiatyński

 Prowadząca: Katarzyna Janowska

 

 

Dodano: