Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Orędzie do młodych – Konkurs kuratoryjny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w kuratoryjnym konkursie dotyczącym Jana Pawła II. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

W 2021 roku będziemy obchodzić 30. rocznicę Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce. Z tej racji tegoroczna edycja konkursu będzie skupiona na przekazie Jana Pawła II skierowanym do młodzieży, który ma charakter uniwersalny i ponadczasowy. Papież w swoim nauczaniu dotyka bardzo różnych dziedzin: spraw codziennych, życia duchowego, indywidualnego i społecznego rozwoju młodzieży. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Mamy nadzieję, że tematyka i przygotowane lektury będą stanowić dodatkową pomoc w procesie dydaktycznym.

Lista laureatów i finalistów Konkursu (data publikacji: 23.03.2021 r.)

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO – PODZIAŁ NA REJONY

UWAGA: Zmianie uległo miejsce realizacji etapu wojewódzkiego w rejonie V!

LISTA SZKÓŁ ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU

Regulamin konkursu

Program merytoryczny i bibliografia

Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie

Wzór protokołu przebiegu etapu szkolnego konkursu

 

Najważniejsze daty:

1 listopada – 30 listopada 2020 r. – zgłoszenia szkół (przez formularz online!)

26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 – etap szkolny

UWAGA: W związku ze zmianą terminu ferii zimowych etap szkolny konkursu odbędzie się w nowym terminie.

10 marca 2021 r. (środa) o godz. 12:00 – etap wojewódzki

22 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 – gala zakończenia konkursu

Informujemy, że w tym roku z przyczyn epidemicznych gala konkursowa zaplanowana na 22 kwietnia 2021 roku nie odbędzie się. Zaświadczenia dla laureatów i finalistów zostaną wysłane na adres szkoły na początku maja.

 

Finaliści oraz laureaci konkursu tematycznego dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II i jego orędzie do młodych” otrzymają zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które uprawniają do uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu, Magdaleny Pająk, pod adresem e-mail: konkurs@centrumjp2.pl oraz nr. tel. 22 826 42 22.

Opublikowano 04.02.2021

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II