Jan Paweł II i jego orędzie do młodych – Konkurs kuratoryjny 2020/2021

konkurs

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w kuratoryjnym konkursie dotyczącym Jana Pawła II. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

W 2021 roku będziemy obchodzić 30. rocznicę Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce. Z tej racji tegoroczna edycja konkursu będzie skupiona na przekazie Jana Pawła II skierowanym do młodzieży, który ma charakter uniwersalny i ponadczasowy. Papież w swoim nauczaniu dotyka bardzo różnych dziedzin: spraw codziennych, życia duchowego, indywidualnego i społecznego rozwoju młodzieży. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Mamy nadzieję, że tematyka i przygotowane lektury będą stanowić dodatkową pomoc w procesie dydaktycznym.

Regulamin konkursu

Program merytoryczny i bibliografia

Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie

Wzór protokołu przebiegu etapu szkolnego konkursu

Najważniejsze daty:

1 listopada – 30 listopada 2020 r. – zgłoszenia szkół (przez formularz online!)

11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 – etap szkolny

10 marca 2021 r. (środa) o godz. 12:00 – etap wojewódzki

22 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 – gala zakończenia konkursu

Finaliści oraz laureaci konkursu tematycznego dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II i jego orędzie do młodych” otrzymają zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które uprawniają do uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu, Magdaleny Pająk, pod adresem e-mail: konkurs@centrumjp2.pl oraz nr. tel. 22 826 42 22.

Dodano: