Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konkurs kuratoryjny o Janie Pawle II – rok szkolny 2018/2019

Konkurs tematyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II – papież wolności” w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,
jeszcze raz  gratulując wspaniałych wyników, serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i finalistów oraz szkolnych opiekunów konkursu na uroczystą galę Konkursu Tematycznego „Jan Paweł II – papież wolności”, która odbędzie się w Galerii Porczyńskich (pl. Bankowy 1 w Warszawie) w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00.
Podczas wydarzenia zostaną wręczone zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty o uzyskanym w konkursie tytule laureata/finalisty.

Po raz kolejny zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja oraz oddziały gimnazjalne do udziału w kuratoryjnym konkursie dotyczącym Jana Pawła II.

Siódma edycja konkursu tematycznego dla młodzieży z województwa mazowieckiego ma ukazywać Jana Pawła II jako człowieka wolności, który wzrastał w kulturze niepodległościowej, urodzony w przełomowym roku 1920 w rodzinie legionisty-patrioty; dorastał w czasach II wojny światowej, gdy zmagał się z odkrywaniem wewnętrznej wolności wobec otaczającej totalitarnej rzeczywistości; był kapłanem i biskupem w okresie komunizmu, a jako papież stał się współtwórcą drogi do wolności Polski, Europy Wschodniej i świata. Pragniemy pokazać młodzieży wydarzenia zżycia Jana Pawła II, które stanowią przykład budowania i rozumienia przez niego wolności zarówno w kontekście społecznym, narodowym, jak i osobistym. Punktem wyjścia do odkrywania dziedzictwa, które pozostawił Karol Wojtyła będzie przybliżenie młodzieży losów jego życia, osadzonych w konkretnym kontekście historycznym.

Wybór takiego właśnie tematu na nadchodzący rok szkolny nawiązuje do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów (1918).

Aby szkoła mogła wziąć udział w konkursie jest zobowiązana wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres konkurs@centrumjp2.pl w terminie do 31 października. W tytule maila należy wpisać „KONKURS PAPIESKI 2018/2019 – ZGŁOSZENIE”.

WYNIKI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO (data publikacji: 8 kwietnia 2019 r.)

Wyniki etapu rejonowego

DATA ETAPU WOJEWÓDZKIEGO: 26 marca 2019 r., godz. 11.40

MIEJSCE REALIZACJI ETAPU:
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
ul. Marszałkowska 115 (wejście od ulicy Przechodniej)
00-102 Warszawa

Pełna lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego

Lista szkół uczestniczących w konkursie

Regulamin konkursu

Bibliografia

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy dla szkół (załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie (załącznik nr 2)

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego (załącznik nr 3)

Finaliści oraz laureaci konkursu tematycznego dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II – papież wolności” otrzymają zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które uprawniają do uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z rozporządzeniami MEN z dnia 14 marca 2017 r. oraz z dnia 16 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Organizatora u koordynatora konkursu, Kingi Najkowskiej, pod adresem e-mail konkurs@centrumjp2.pl oraz nr tel. 22 826 42 22.

Opublikowano 09.12.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online