Konkurs kuratoryjny o Janie Pawle II – rok szkolny 2018/2019

Konkurs tematyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z województwa mazowieckiego „Jan Paweł II – papież wolności” w roku szkolnym 2018/2019

Po raz kolejny zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja oraz oddziały gimnazjalne do udziału w kuratoryjnym konkursie dotyczącym Jana Pawła II.

Siódma edycja konkursu tematycznego dla młodzieży z województwa mazowieckiego ma ukazywać Jana Pawła II jako człowieka wolności, który wzrastał w kulturze niepodległościowej, urodzony w przełomowym roku 1920 w rodzinie legionisty-patrioty; dorastał w czasach II wojny światowej, gdy zmagał się z odkrywaniem wewnętrznej wolności wobec otaczającej totalitarnej rzeczywistości; był kapłanem i biskupem w okresie komunizmu, a jako papież stał się współtwórcą drogi do wolności Polski, Europy Wschodniej i świata. Pragniemy pokazać młodzieży wydarzenia zżycia Jana Pawła II, które stanowią przykład budowania i rozumienia przez niego wolności zarówno w kontekście społecznym, narodowym, jak i osobistym. Punktem wyjścia do odkrywania dziedzictwa, które pozostawił Karol Wojtyła będzie przybliżenie młodzieży losów jego życia, osadzonych w konkretnym kontekście historycznym.

Wybór takiego właśnie tematu na nadchodzący rok szkolny nawiązuje do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów (1918).

Aby szkoła mogła wziąć udział w konkursie jest zobowiązana wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres konkurs@centrumjp2.pl w terminie do 31 października. W tytule maila należy wpisać „KONKURS PAPIESKI 2018/2019 – ZGŁOSZENIE”.

LISTA SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W KONKURSIE

Regulamin konkursu

Bibliografia

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy dla szkół

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego

Finaliści oraz laureaci konkursu tematycznego dla gimnazjalistów z województwa mazowieckiego „Habemus papam. Jan Paweł II – papież przełomów”otrzymają zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które uprawniają do uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Organizatora u koordynatora konkursu, Kingi Najkowskiej pod adresem e-mail konkurs@centrumjp2.pl oraz nr tel. 22 826 42 21.

Dodano: