Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…

Instytut Pamięci Narodowej organizuje konkurs historyczny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu poświęconej jednej z ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uczniowie muszą zapoznać się z sylwetkami pomordowanych, zgromadzić informacje o ich życiu prywatnym, dokonaniach, sukcesach i roli jaką pełnili w życiu publicznym niepodległej Polski.


 

Na laureatów konkursu czeka wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci związanych z II wojną światową i Zbrodnią Katyńską. W trakcie tygodniowego wyjazdu nagrodzeni uczniowie przemierzą ponad 2,5 tysiąca kilometrów, odwiedzając m.in. takie miejsca jak Mińsk, Katyń czy Moskwę.

 

Informacje na temat konkursu można znaleźć:

www.ipn.gov.pl/katyn72

www.facebook.com/eduipn  – zakładka „Konkurs Sprzączki…”
 

Opublikowano 30.05.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.