Konkurs Santo Subito SP i SPG

Archidiecezjalny Konkurs SANTO SUBITO o błogosławionym Janie Pawle II jako cele stawia sobie m.in.  przybliżenie uczniom osoby błogosławionego Jana Pawła II, umiłowania ojczystej ziemi, przyrody, jego pasji związanych ze sportem turystyką, teatrem, poezją oraz wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego godnego nasladowania.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Cel Konkursu:
Przybliżenie uczniom osoby błogosławionego Jana Pawła II, umiłowania ojczystej ziemi, przyrody, jego pasji związanych ze sportem turystyką, teatrem, poezją.
Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i zachęta do naśladowania w służbie człowiekowi i rozwoju pasji.
Kształtowanie postawy wdzięczności za dar beatyfikacji Jana Pawła II.
Założenia:
Archidiecezjalny Konkurs Santo Subito o błogosławionym Janie Pawle II, zwany dalej Konkursem trwa od października 2012 roku do kwietnia 2013 roku.
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, uczących się:

  • w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, Zespołach Rewalidacyjno – Wychowawczych oraz szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych znajdujących się na terenie Archidiecezji Warszawskiej,
  • w szkołach gimnazjalnych, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego  (KONKURS KURATORYJNY) – konkurs „Jan Paweł II – droga poety i artysty”

Patronat:
Kazmierz Kardynał NyczArcybiskup Metropolita Warszawski
Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty

Organizatorzy:

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

 

Dodatkowych informacji o konkursie dla szkół podstawowych, specjalnych i ponadgimnazjalnych udziela:

mgr Anna Puchalska – koordyator ds. szkolenia katechetów Kurii Metropolitanej Warszawskiej

tel.: (22) 531 72 21

e-mail: apuchalska@mkw.pl , katecheza.kuria.warszawska@list.pl
www.archidiecezja.warszawa.pl/katecheza/katecheci/wddm/

 

Załączniki

Dodano: