Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konkurs na naszym Facebooku – „Rodzinny bilet do teatru”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który trwa na naszym Facebooku! Do wygrania rodzinne zaproszenie na spektakl „Pasja” W. Hejny!

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE „RODZINNY BILET DO TEATRU”

1.Organizatorem konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Foksal 11, 00–372 Warszawa, identyfikujące się numerem NIP: 5252357081 oraz numerem REGON: 140469560, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 1/2006,

2.Konkurs odbywa się na fanpage’u Centrum Myśli Jana Pawła II w serwisie www.facebook.com pod postem konkursowym.

3.Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego w serwisie facebook.com do niedzieli 9 kwietnia 2017, do godziny 15:00 lub do momentu udzielenia przez użytkownika poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie.

4.Nagrodą w konkursie jest jedno rodzinne zaproszenie na spektakl „Pasja” w reżyserii W. Hejny w ramach Festiwalu Nowe Epifanie / Gorzkie Żale 2017 w poniedziałek 10 kwietnia o godzinie 9:00. W ramach zaproszenia rodzinnego przewidzianych jest dla zwycięzcy maksymalnie pięć biletów do teatru na wskazany spektakl. Informacje o spektaklu dostępne na stronie internetowej: http://noweepifanie.pl/wydarzenia/pasja/

5.Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które nie odnosi się merytorycznie do pytania konkursowego, w szczególności dotyczy to wypowiedzi wulgarnych i obraźliwych.

6.Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione w Centrum Myśli Jana Pawła II oraz członkowie ich najbliższej rodziny (za członków rodziny uznaje się wstępnych).

7.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook, spełniającego wymogi serwisu.

8.Po zakończeniu konkursu Organizator umieści informację o zwycięzcy w komentarzu pod postem konkursowym. Zwycięzca zostanie wskazany w ciągu 5 godzin od udzielenia poprawnej odpowiedzi.

9.Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie do godziny 21:00 w niedzielę 9 kwietnia w wiadomości prywatnej do fanpage’a Centrum Myśli Jana Pawła II informacji z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.

10.Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 9, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi, brak kontaktu z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną do niedzieli 9 kwietnia do godziny 21:00 lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

11.Nagrodę należy odebrać bezpośrednio przed wydarzeniem. Inna forma przekazania nagrody może być uzgodniona między Organizatorem a zwycięzcą konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej.

12.Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszymi zasadami ora z regulaminem Facebooka.

15.Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, zawiązany z serwisem Facebook, ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom konkursu nie  przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów. Wszelkie informacje o Uczestniku zebrane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie przez serwis Facebook.

16.Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

17.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników konkursu innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celu komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

18.Uczestnicy poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzenia. Podanie danych osobowych przez Uczestnik konkursu jest dobrowolne; Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

19.Reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „kpodlewska@centrumjp2.pl lub za pomocą wiadomości prywatnej do strony Centrum Myśli Jana Pawła II na portalu Facebook lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

20.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika konkursu oraz opis i żądanie zgłoszone w ramach reklamacji.

21.Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Użytkownik zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

22.Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

 

Opublikowano 08.04.2017

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online
Czym właściwie jest samotność? Jak się ją rozpoznaje? Czy z samotnością należy walczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą szukać eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.