Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konkurs na naszym Facebooku – „Rodzinny bilet do teatru”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który trwa na naszym Facebooku! Do wygrania rodzinne zaproszenie na spektakl „Pasja” W. Hejny!

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE „RODZINNY BILET DO TEATRU”

1.Organizatorem konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Foksal 11, 00–372 Warszawa, identyfikujące się numerem NIP: 5252357081 oraz numerem REGON: 140469560, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 1/2006,

2.Konkurs odbywa się na fanpage’u Centrum Myśli Jana Pawła II w serwisie www.facebook.com pod postem konkursowym.

3.Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego w serwisie facebook.com do niedzieli 9 kwietnia 2017, do godziny 15:00 lub do momentu udzielenia przez użytkownika poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie.

4.Nagrodą w konkursie jest jedno rodzinne zaproszenie na spektakl „Pasja” w reżyserii W. Hejny w ramach Festiwalu Nowe Epifanie / Gorzkie Żale 2017 w poniedziałek 10 kwietnia o godzinie 9:00. W ramach zaproszenia rodzinnego przewidzianych jest dla zwycięzcy maksymalnie pięć biletów do teatru na wskazany spektakl. Informacje o spektaklu dostępne na stronie internetowej: http://noweepifanie.pl/wydarzenia/pasja/

5.Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które nie odnosi się merytorycznie do pytania konkursowego, w szczególności dotyczy to wypowiedzi wulgarnych i obraźliwych.

6.Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione w Centrum Myśli Jana Pawła II oraz członkowie ich najbliższej rodziny (za członków rodziny uznaje się wstępnych).

7.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook, spełniającego wymogi serwisu.

8.Po zakończeniu konkursu Organizator umieści informację o zwycięzcy w komentarzu pod postem konkursowym. Zwycięzca zostanie wskazany w ciągu 5 godzin od udzielenia poprawnej odpowiedzi.

9.Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie do godziny 21:00 w niedzielę 9 kwietnia w wiadomości prywatnej do fanpage’a Centrum Myśli Jana Pawła II informacji z następującymi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.

10.Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 9, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi, brak kontaktu z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną do niedzieli 9 kwietnia do godziny 21:00 lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

11.Nagrodę należy odebrać bezpośrednio przed wydarzeniem. Inna forma przekazania nagrody może być uzgodniona między Organizatorem a zwycięzcą konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej.

12.Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych danych lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszymi zasadami ora z regulaminem Facebooka.

15.Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, zawiązany z serwisem Facebook, ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom konkursu nie  przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów. Wszelkie informacje o Uczestniku zebrane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie przez serwis Facebook.

16.Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

17.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników konkursu innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celu komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

18.Uczestnicy poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzenia. Podanie danych osobowych przez Uczestnik konkursu jest dobrowolne; Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

19.Reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „kpodlewska@centrumjp2.pl lub za pomocą wiadomości prywatnej do strony Centrum Myśli Jana Pawła II na portalu Facebook lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

20.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika konkursu oraz opis i żądanie zgłoszone w ramach reklamacji.

21.Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Użytkownik zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

22.Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

 

Opublikowano 08.04.2017

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.
Już 10 lipca rusza III edycja Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem, który potrwa do 4 września.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer magazynu „Myśl w Centrum”, nowego pisma społeczno-kulturalnego.
Premiera magazynu „Myśl w Centrum”, oraz ostatnia debata i warsztaty projektu „Porozmawiajmy o człowieku” pt. „Nagość – piękno czy wstyd?”. Zobaczcie czerwcowy program Centrum.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.