Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konkurs na dramat

Konkurs został ogłoszony 1 kwietnia 2006 r., w dniu inauguracji działalności Centrum. Jego idea zrodziła się z przekonania o potrzebie podjęcia myśli Jana Pawła II także w sferze działań artystycznych. Poznanie, zgłębienie, popularyzacja i wreszcie twórcze rozwinięcie tej spuścizny to główne cele działalności Centrum Myśli Jana Pawła II.

Chcieliśmy zainspirować ludzi pióra do wypowiedzenia się na temat pontyfikatu Papieża-Polaka. Do odpowiedzi na pytania, co znaczył dla Polski, świata, dla pojedynczych ludzi, czy widzimy i jak oceniamy zmiany, które zainicjował w sferze religijnej, obyczajowej, społecznej. Wreszcie, jak patrzą na postać Wielkiego Papieża ludzie kultury.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem: do części otwartej zgłoszono 50 prac z całego kraju oraz zagranicy. Konkurs miał również część zamkniętą; nowością było zaproszenie do rywalizacji nie tylko dramatopisarzy (jak Maciej Kowalewski, Ewa Lachnit, Michał Walczak, Szymon Wróblewski, Arkadiusz Rogoziński), ale również poetów i prozaików (Tadeusz Dąbrowski, Paweł Kozioł, Daniel Odija, Michał Olszewski, Wojciech Wencel), dla których udział w naszym konkursie był dramatopisarskim debiutem.

Honorowy patronat nad projektem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni: TVP Kultura, miesięcznik Teatr, portal e-teatr.pl, Program Drugi Polskiego Radia

 

 

Opublikowano 15.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.