Konkurs malarski

W pierwszą rocznicę pożegnania Ojca Świętego Jana Pawła II Biuro Promocji i Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy Królikarni – Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie inicjuje konkurs pt. "Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie" na najciekawszą pracę inspirowaną wspomnieniami z pobytów Jana Pawła II w stolicy. Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów i studentów wyższych uczelni plastycznych. Prace oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą wybitni twórcy i animatorzy sztuki.


Zobacz: strona konkursu.

Dodano: