Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konkurs malarski

W pierwszą rocznicę pożegnania Ojca Świętego Jana Pawła II Biuro Promocji i Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy Królikarni – Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie inicjuje konkurs pt. "Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie" na najciekawszą pracę inspirowaną wspomnieniami z pobytów Jana Pawła II w stolicy. Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów i studentów wyższych uczelni plastycznych. Prace oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą wybitni twórcy i animatorzy sztuki.


Zobacz: strona konkursu.

Opublikowano 03.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II