Konkurs literacki „Giętkie pióro”

Z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły zapraszamy do udziału w 5. Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla młodzieży o Nagrodę Giętkiego Pióra. Skierowany jest on do młodzieży zainteresowanej rozwojem swoich pisarskich talentów. Konkurs składa się z III etapów. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

Inspiracją dla powołania konkursu literackiego przeznaczonego dla młodzieży, rozwijającego kluczowe kompetencje uczniów (kompetencje językowe) oraz zapewniającego rozwój intelektualny, zdolności i talenty uczniów stała się poezja Słowackiego. Konkurs daje możliwość publicznej prezentacji utworów literackich młodych adeptów sztuki pisarskiej w drukowanym wydawnictwie, w wersji elektronicznej na stronie konkursu i w wersji scenicznej – spektaklu teatralnego.

Program edukacji literackiej jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerem jest Centrum Myśli Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są tu: www.gietkiepioro.parafiada.pl/Wojtyla.

Dodano: