Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konkurs kompozytorski im. Jana Pawła II

 

Droga (…) jaką wskazywał Chrystus, do tego prowadziła: ażeby „bardziej być”! Zawsze do tego prowadzą wskazania Ewangelii. W każdym bez wyjątku zawodzie czy powołaniu — wezwanie Chrystusa do tego prowadzi.Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku — na każdej z tych dróg — pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. Ale nigdy samo „więcej mieć” nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę „życia wiecznego”.


 

Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte
Gdańsk, 12 czerwca 1987

 

 

31 marca 2007 Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie ogłosiło
I Konkurs Kompozytorski im. Jana Pawła II

 

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest niewykonywany wcześniej utwór na chór a cappella (I kategoria) lub na orkiestrę, chór lub/i solistów (II kategoria), napisany do słów Jana Pawła II lub do innych, niepublikowanych wcześniej tekstów nawiązujących do nauczania Ojca Świętego. Teksty powinny być związane z tematem konkursu – „Bardziej Być”.

 

Idea konkursu:
Organizując konkurs kompozytorski pragniemy sprowokować młodych kompozytorów do refleksji nad stosunkiem ich własnej twórczości do świata wartości humanistycznych, których orędownikiem był Jan Paweł II. Pragniemy nakłonić ich do zmierzenia się z tymi wartościami, twórczego ich rozwinięcia, odpowiedzialnego przełożenia na język muzycznych barw i kształtów tak, aby wspomóc intuicję człowieka, który będzie ich odbiorcą.

 

Ideą konkursu jest nie tylko wybranie najlepszych utworów, ale również dotarcie z nimi do jak najszerszego grona odbiorców. Nagrodzone utwory wykonane będą wielokrotnie podczas cyklu koncertów poświęconych pamięci Jana Pawła II w trzecią rocznicę śmierci. Koncerty będą miały charakter multimedialny – muzyce towarzyszyć będą projekcje video (animacja, choreografia, fotografia, malarstwo) i oprawa świetlna nadając muzyce dodatkowy wymiar.

 

Termin nadsyłania partytur:
30 września 2007r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Pula nagród:

25 000zł.


Jury:
Edward Pałłasz (przewodniczący)
Marek Jasiński
Bogdan Gola
Paweł Łukaszewski
o. Bernard Sawicki OSB
Miłosz Bembinow

Teksty użyte w utworach

W przypadku wykorzystania tekstów Jana Pawła II niezbędne jest uzyskanie zgody na ich użycie w utworze ze strony właściwej instytucji (np. Wydawnictwo Św. Stanisława w Krakowie, Wydawnictwo Znak).

W przypadku, gdyby kompozytor decydował się na napisanie muzyki do tekstu innego autora, niż Jan Paweł II i miał trudności ze znalezieniem właściwej osoby gotowej taki tekst napisać, organizatorzy konkursu deklarują pomoc w nawiązaniu takiego kontaktu.

Opublikowano 04.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Uczyń z życia arcydzieło” – czy wiecie, czym zainspirowane jest hasło, które uczyniliśmy jednym z ważnych drogowskazów naszej pracy?
2 kwietnia przypada 19. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowaliśmy publikacje skupiające się na temacie przemijania i poświęcenia. Zapraszamy także na kolejną debatę w ramach projektu „Porozmawiajmy o człowieku”
Śmierć drugiej osoby nie musi kojarzyć jedynie z bólem i cierpieniem, a hospicjum z miejscem do umierania.
Życzymy Wam pokoju, nadziei oraz sił do zmieniania świata na lepsze

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.