Konferencja: „Zło i nauki społeczne”

3 czerwca odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Zło i nauki społeczne” współorganizowaną z Instytutem nauk o Człowieku w Wiedniu, Instytutem Socjologii UW i kwartalnikiem „Stan Rzeczy”. Wśród gości wiedeńskiego spotkania są m.in. Charles Taylor, Timothy Snyder, Margaret Archer, Michał Łuczewski, Keith Tester, Kieran Flanagan i Michał Kaczmarczyk.

Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu (IMW) i Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz interdyscyplinarnym kwartalnikiem „Stan Rzeczy” organizują konferencję naukową:

„Zło i nauki społeczne”

Konferencja odbędzie się 2 czerwca br. w bibliotece Instytutu Nauk o Człowieku (IMW) w Wiedniu przy ul. Spittelauer Lande 3.

Nauki społeczne stanowiące jeden z fundamentów poznania nowoczesności, przez długi czas pozostawały pod wpływem negującego znaczenie wartości moralnych dogmatycznego pozytywizmu oraz wychodzącej poza świat dobra i zła filozofii neonietzscheańskiej. W konsekwencji, zapominały lub całkowicie zlekceważyły najistotniejszy dla człowieka problem istnienia zła. W ostatnim czasie socjolodzy, antropolodzy kultury, filozofowie i psycholodzy społeczni dokonali wspólnego wysiłku,

aby przywrócić ten wykluczony aspekt życia społecznego do swoich badań. Słuszne przesłanki, z których wychodzili w swoim rozumowaniu doprowadziły ich jednak często do sformułowania niewłaściwych wniosków. Nasza konferencja pragnie podjąć refleksję na temat tych interesujących trendów współczesności, gromadząc najwybitniejszych przedstawicieli nauk społecznych z całego świata. Wśród gości znaleźli się m.in. Margaret Archer, Kieran Flanagan, Marci Shore, Timothy Snyder, Keith Tester.
Konferencję otworzą Michał Łuczewski, wicedyrektor CMJPII, oraz Charles Taylor.

 

Sesja ma charakter zamknięty. Wszelkie informacje na temat szczegółów uczestnictwa i zakwaterowania: lofiara@centrumjp2.pl

Załączniki:

 

Dodano: