KONFERENCJA „TEATR ŻYWEGO SŁOWA”

KONFERENCJA
„TEATR ŻYWEGO SŁOWA”

22 października 2007 roku (poniedziałek), początek g.16.00

Muzeum Teatralne – Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie

(wejście przy kasach Opery)


W słowie Słowo. W słowie jest zawsze głęboko Boska treść. Słowo Przedwieczne.

To znaczy Słowo, które Bóg wypowiada, w którym wypowiada Siebie.

Jan Paweł II w rozmowie z Anną Karoń-Ostrowską
(„Więź” 5/2007)

 

Czy Jan Paweł II był teoretykiem teatru? Rozmaite świadectwa pokazują, że młodzieńcze doświadczenia teatralne zaowocowały w późniejszej pracy Karola Wojtyły nie tylko dramatami. Teatr interesował go i inspirował do końca i – zaryzykujmy tezę: w pewnym stopniu wpłynął na styl sprawowania pontyfikatu.
Garść zachowanych papieskich refleksji na temat teologii teatru nie tworzy być może całościowej koncepcji naukowej, niemniej pomysł podążenia tropem myśli teatralnej Karola Wojtyły wydał nam się bardzo pociągający.
Tematem konferencji uczyniliśmy Słowo Żywe. Sądzimy, że właśnie słowo, tak ważne w chrześcijańskiej i zarazem Wojtyłowej wizji świata, jest pierwiastkiem, który łączy teatr i teologię. Dlatego w naszej dyskusji o słowie – i zarazem o Janie Pawle II – spotkają się teatrolog, antropolog, teolog, reżyser, aktor…

 

Plan konferencji

Cz. 1 (16.15-17.45)

Prowadzenie: Anna Karoń-Ostrowska („Więź”)
16.15 prof. Jacek Popiel – „Wojtyła a teatr. Wojtyła a Kotlarczyk. W kręgu magii słowa”
16.45 prof. Dariusz Kosiński – „Performer – Jan Paweł II i polski teatr przemiany”
17.15 prof. Krzysztof Rutkowski – „Potęga milczącego głosu. Jan Paweł II a widowisko wcielone”
Dyskusja panelowa 17.45-18.15

Przerwa 15 minut

Cz. 2 (18.30-20.00)

Prowadzenie: Kaja Stępkowska (Instytut Teatralny)
18.30 o. prof. Jacek Salij OP – „Słowo Boże a Bóg Słowo”
19.00 dr Grzegorz Godlewski – „Od sztuki słowa żywego do żywej sztuki słowa. Uwagi antropologiczne”
19.30 Teresa Budzisz-Krzyżanowska vs. Michał Zadara: „Glosa o słowie (we współczesnym teatrze)”

Dyskusja panelowa (zakończenie przewidziane na 20.30)

 

 

Dodano: