Konferencja: Solidarna Gospodarka Rynkowa


 

SPOTKAĆ JP2

Zapraszamy na konferencję


Solidarna Gospodarka Rynkowa

23 listopada 2006 (czwartek)

Centralna Biblioteka Rolnicza

ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa

godz. 17.00

 

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza biznesmenów, naukowców, dziennikarzy, studentów i stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II oraz mieszkańców Warszawy zainteresowanych problematyką gospodarczą i jej wymiarem etycznym na konferencję „Solidarna gospodarka rynkowa”.

Naszym celem jest stworzyć forum do otwartej dyskusji nad polskim kształtem gospodarki rynkowej, opartej na zasadach wolności jednostki, godności ludzkiej pracy i realizującej ideę solidarności, w szeroko rozumianym kontekście ekologii ludzkiej postulowanej przez Jana Pawła II. Inspiracją do podjęcia tego tematu są dla nas przede wszystkim encykliki społeczne Jana Pawła II. W tym roku przypada 15. rocznica ogłoszenia Centesimus annus oraz 25. rocznica ogłoszenia Laborem exercens. Do rozpoczęcia dyskusji nad praktyką życia ekonomicznego w Polsce skłania nas też w niemniejszym stopniu treść 20. artykułu Konstytucji RP (dot. społecznej gospodarki rynkowej), który wydaje się być ciągle niezrealizowanym postulatem.

Jesteśmy przekonani, że pożądany rozwój gospodarczy musi iść w parze z refleksją nad etycznym wymiarem przedsiębiorczości. Tylko wtedy zysk, owoc ludzkiej pracy i kreatywności, będzie służył dobru pojedynczych osób oraz społeczności. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, naukowców, działaczy pozarządowych i biznesmenów.

Konferencja jest częścią cyklu „Spotkać JP2”.

Szczegóły: Solidarna Gospodarka Rynkowa

 

Dodano: