Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konferencja: Niezwykły Pontyfikat dzisiaj

28 września 2006 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się organizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II konferencja „Niezwykły Pontyfikat dzisiaj”. Konferencję honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński.


Celem konferencji jest wskazanie zadań, jakie stoją przed polskim społeczeństwem wobec dziedzictwa pozostawionego przez Jana Pawła II. W spotkaniu udział wezmą wybitni reprezentanci świata nauki, kultury i polityki, a także przedstawiciele Episkopatu Polski. Zgromadzeni w salach Zamku Królewskiego goście podejmą próbę analizy roli, jaką odegrał pontyfikat Jana Pawła II w historii Polski, a także postarają się określić, jakie elementy papieskiego nauczania w szczególny sposób powinny wpływać na polskie życie społeczne, naukowe i kulturalne. Podczas konferencji zostanie także zaprezentowany program i metody działania i realizacji celów Centrum Myśli Jana Pawła II.

Motywacją, która legła u podstaw organizacji konferencji, jest głębokie przekonanie, że istnieje konieczność nie tylko lepszego zrozumienia przesłania Papieża-Polaka, ale także jego aktywnego przenoszenia na płaszczyzny współczesnego życia.

Konferencja zakończy się uroczystym bankietem w Skarbcu Zamku Królewskiego.

Szczegółowy program konferencji

 

Opublikowano 13.12.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu