Konferencja „Na początku było Słowo”

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na konferencję adwentową „Na początku było Słowo” – Prolog Ewangelii wg św. Jana w komentarzach św. Tomasza z Akwinu – którą organizuje „Teologia Polityczna”. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia w kościele pokamedulskim na ul. Dewajtis 5, na Bielanach, o godzinie 12.00 po mszy świętej.


„Słowo, które stało się ciałem”, przynosi
z sobą ludzkości pełnię
łaski i prawdy.
Przynosi pełnię prawdy, ponieważ uczy
o Bogu prawdziwym, którego „nikt nigdy
nie widział”. Przynosi zaś pełnię łaski, ponieważ
wszystkim, którzy Go przyjmują, daje
moc, aby się na nowo narodzili z Boga: aby
stali się dziećmi Bożymi.

Jan Paweł II

Jak wskazywał Jan Paweł II: „Na początku było Słowo” (J 1,1). Tymi słowami Jan rozpoczyna swą Ewangelię, sięgając poza granice wyznaczające początek naszego czasu, aż do Boskiej wieczności – wraz z gośćmi, Krzysztofem Skowrońskim, Dariuszem Karłowiczem, Mateuszem Matyszkowiczem, Pawłem Milcarkiem, pochylimy się nad Prologiem Ewangelii wg św. Jana, unikatowym tekstem Nowego Testamentu, próbując zgłębić jego filozoficzny i teologiczny charakter. W szukaniu odpowiedzi pomagać nam będzie komentarz św. Tomasza z Akwinu.

Warto pójść za słowami Jana Pawła II: (…) wzywam wszystkich, aby nie skupiali się wyłącznie na zewnętrznym aspekcie Bożego Narodzenia, sprowadzając je do rangi święta ludowego, ale by odkrywali jego głęboką prawdę – prawdę Syna Bożego, który zamieszkał wśród nas w uniżeniu ludzkiego ciała.

Wszystkie komentarze św. Tomasza z Akwinu, które będą analizowane podczas spotkania, można znaleźć na stronie www.teologiapolityczna.pl

 

Dodano: