Konferencja: JAN PAWEŁ II A IDEA SŁOWIAŃSKOŚCI (4-5 grudnia)

Idea słowiańskości w myśli filozoficznej i politycznej Jana Pawła II wymaga interdyscyplinarnego zbadania. Wydaje się, że jej rola nie została dotąd należycie doceniona. Również dziedzictwo debat o miejscu i roli Słowian w kulturze Europy, charakteryzujące ideologów, polityków i działaczy związanych z ideą słowiańskości, jak ważne w formacji intelektualnej Karola Wojtyły oraz w pragmatyce jego pontyfikatu, nie stało się przedmiotem pogłębionej wieloaspektowej refleksji.

Proponujemy zatem spotkanie, które rozpocznie dyskusję o tym aspekcie dorobku Jana Pawła II. Konferencja międzynarodowa odbędzie się w dniach
3-4 grudnia br. na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w sali 316 (Dobra 56/66).

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

W konferencji wezmą udział m.in. prof. Slavia Barlieva, prof. Suzana Coha, prof. Natalia Naumow. Tematy poruszane podczas konferencji to:

  • rola idei słowiańskiej w koncepcji politycznego urządzenia Europy Wschodniej i Środkowej
  • interpretacja misji cyrylometodejskiej w pismach Jana Pawła II
  • rekonstrukcje idei dziejów oraz dyskursu historiozoficznego i związanej z tym roli Słowian w historii
  • miejsce polskiej filozofii dziewiętnastowiecznej w formowaniu się myśli politycznej Karola Wojtyły
  • wizja Rosji oraz relacji z prawosławiem w świetle idei słowiańskiej kształtującej się na gruncie tradycji rzymskokatolickiej i w ośrodkach związanych z Kościołem rzymskim
  • pielgrzymki, debaty i inicjatywy podejmowane przez Jana Pawła II w relacji z państwami i wspólnotami słowiańskimi
  • słowiańskość w perspektywie analizy dyskursu i badań językoznawczych
Dodano: