Kolejne spotkanie Kuźni z cyklu „Projekt życie”

11 lutego odbyło się kolejne spotkanie "Kuźni". Podczas sobotnich warsztatów, których tematem była miłość, uczestnicy zapoznali się z podstawami teologii ciała Jana Pawła II.


 

Praktyczny aspekt odrębności i komplementarności płci – ich wyjątkowej roli w kreowaniu życia małżeńskiego oraz rodzinnego – przedstawili nam zaproszeni goście. Agnieszka i Robert – młodzi małżonkowie, rodzice i pedagodzy, wspólnie z uczestnikami warsztatów próbowali odnaleźć i wyjaśnić najważniejsze różnice w budowie ciała, konstrukcji psychicznej oraz postrzeganiu świata przez kobiety i mężczyzn. Para podzieliła się własnym doświadczeniem, jak budować szczęśliwy związek z poszanowaniem wzajemnej odrębności. Radzili też, czego należy się wystrzegać, a co koniecznie uwzględnić w kontaktach z drugą płcią.

Kolejnym poruszonym zagadnieniem była rzeczywistość daru z siebie. Najpierw uczestnicy poznali następujące odmiany miłości: eros – miłość cielesną; philia – miłość platoniczną; agape – miłość altruistyczną. Potem próbowali przelać na papier to, co chcieliby ofiarować drugiej osobie w darze miłości, pamiętając przy tym, że darem może być tylko to, co samemu się posiada i czego osobiście się doświadczyło.

W trakcie warsztatów, Kuźniowicze poznają treść Listu do młodych bł. Jana Pawła II, napisanego w 1985 roku z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. W czasie kolejnych spotkań stopniowo dowiadują się jak, zgodnie z myślą Jana Pawła II, powinni kształtować swoje życie, aby nadać mu głębszy sens, uczą się współpracy w grupie oraz poznają metodę działania projektowego, a na podstawie zdobytej wiedzy tworzą „projekt własnego życia”.


Kolejne warsztaty odbędą się już za dwa tygodnie – 25 lutego.


czytaj więcej…

Dodano: